Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 24-5-2018.
Middels onze website (https://werkenbijd-reizen.nl) worden er persoonsgegevens verzameld en worden er cookies geplaatst. Privacy is voor D-reizen (D-reizen Retail B.V. en D-reizen Online B.V. ) hierna: D-reizen van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywetgeving. Dit betekent dat jouw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze netjes gebruiken. In deze privacy- en cookie verklaring leggen we uit wat we bij D-reizen allemaal doen met de informatie die we via onze vacatures over jou te weten komen.
Mocht je vragen hebben, of precies willen weten wat we allemaal van je bijhouden, neem dan contact op met ons via de contactgegevens onderaan deze verklaring.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken jouw persoonsgegevens via deze website voor de volgende doeleinden:
 • het verlenen van toegang tot onze website;
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 • het voor jou mogelijk maken om te solliciteren op een van onze vacatures;
 • het voor jou mogelijk maken om vacatures als favoriet op te slaan;
 • het voor jou mogelijk maken om op de hoogte te worden gehouden van onze nieuwe vacatures middels onze Jobalert als je je hiervoor hebt ingeschreven;
 • het voor jou mogelijk maken om onze vacature te delen via openbare bronnen waaronder doch niet beperkt tot Twitter, Facebook, LinkedIn, Whatsapp, Google Plus of per e-mail en om ons gemakkelijk te volgen via Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Plus of Youtube;
 • om te bepalen of je in aanmerking komt voor een functie binnen d-reizen;
 • om een goede selectie te maken van op de juiste vacature, waarbij ook gebruik kan worden gemaakt van openbare bronnen (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven);
 • het intern doorsturen gedurende het sollicitatieproces en/of bij het aanbieden van een mogelijke andere passende vacature;
 • om contact op te kunnen nemen voor een nadere kennismaking;
 • om indien van toepassing contact op te kunnen nemen met referenten/opleidingsinstituten;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website en het aan de hand hiervan verbeteren van onze website en diensten;
 • bij aanname voor het administratief afwikkelen van de indiensttreding en uitvoering van de arbeidsovereenkomst.
Wij zullen jouw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven, of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Privacy en onze sollicitatieprocedure

Op de website tonen wij verschillende vacatures. Bij elke vacature wordt een sollicitatieformulier aangeboden en kunnen er bij bepaalde vacatures aanvullende vragen worden gesteld. Je kunt dit formulier en aanvullende vragen gebruiken om op betreffende vacature te reageren. We verwerken hiervoor de volgende gegevens:
 • NAW-gegevens;
 • Geboortedatum;
 • Contactgegevens;
 • Curriculum vitae;
 • De inhoud van je motivatiebrief;
 • Opleidingsniveau;
 • Werkervaring;
 • Je beschikbaarheid.
Je bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die je verstrekt. Als je ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met onze privacy- en cookieverklaring.
Wij verwerken de gegevens ter voorbereiding op het mogelijk aangaan van een (arbeids)overeenkomst die wij met jou sluiten, namelijk om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen. Als wij jou niet aannemen, wissen wij jouw gegevens binnen vier weken na het beëindigen van de sollicitatieprocedure. Dit, tenzij jij ons toestemming geeft om jouw gegevens langer te bewaren. In dat laatste geval bewaren we jouw gegevens tot maximaal één jaar nadat we hiervoor jouw toestemming hebben verkregen, zodat wij je kunnen benaderen bij nieuwe passende vacatures. Als wij je wel aannemen, bewaren wij deze gegevens tot maximaal twee jaar na het einde van jouw dienstverband bij ons. Gegevens die voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst niet meer noodzakelijk zijn, zullen wij uiteraard eerder verwijderen.

Assessments

Een assessment kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Voor bepaalde functies is het namelijk noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat sollicitanten over bepaalde kwaliteiten beschikken die belangrijk zijn voor de betreffende functie. Bij een assessment verzamelen we afhankelijk van de behoefte de volgende informatie over jou:
 • Contactgegevens;
 • Persoonlijke capaciteiten en verbeterpunten;
 • Beroepsinteresses;
 • Cognitieve capaciteiten;
 • Competenties;
 • Talenten en motieven.
Als wij jou niet aannemen, wissen wij deze assessmentresultaten binnen vier weken na het beëindigen van de sollicitatieprocedure. Als we je wel aannemen, bewaren we je assessmentresultaten tot één jaar nadat je bij ons in dienst bent gekomen.

Job Alert

Als je op dit moment geen interessante vacature vindt op onze website, kun je je inschrijven om op de hoogte te worden gehouden van onze nieuwe vacatures via onze Jobalert. Als je je inschrijft voor onze Jobalert ontvang je dagelijks onze nieuwe vacatures per e-mail. Om je in te kunnen schrijven in onze Jobalert vragen we je naam, e-mailadres en zoekcriteria. Deze gegevens bewaren we totdat je je afmeldt voor onze Jobalert. Wil je je afmelden voor de Jobalert? Dat kan via de afmeldmogelijkheid die we bieden onderaan iedere e-mail van de Jobalert.

Reviews/testimonials van collega's

Als je bij ons in dienst bent (geweest), kunnen we je vragen of je een review/testimonial wilt schrijven over d-reizen en je werkzaamheden bij ons. Uiteraard ben je volledig vrij om te besluiten of je dit wel of niet wilt, en wat er dan precies in deze review/testimonial staat. De review/testimonial plaatsen we op de website, samen met je naam en foto, wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Dit doe je door contact op te nemen met degene wie je heeft gevraagd de review te schrijven. Als je jouw toestemming intrekt, verwijderen wij je review/testimonial samen met je foto en naam van de website en uit onze systemen.

Het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan derde partijen

Wij verstrekken jouw gegevens niet aan derde partijen zonder dat je hier eerst toestemming voor hebt gegeven. Wel kunnen wij jouw gegevens verstrekken aan de volgende bedrijven die deze gegevens in onze opdracht verwerken:
 • Externe ICT-dienstverleners;
 • Externe assessmentbureau's;
 • De partijen die cookies aanleveren, zie hieronder.
Met deze bedrijven hebben wij schriftelijke afspraken gemaakt over de omgang met jouw persoonsgegevens en wat ze hiermee wel en niet mogen doen.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen in het kader van je sollicitatieprocedure toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast maken wij op al onze websites gebruik van TLS-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van jouw gegevens en communicatie.

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën waarbij een klein tekstbestand bij je bezoek aan onze website naar jouw computer, tablet en/of mobiel wordt gestuurd en opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze eigen beveiligde servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden. Voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder ‘cookies’ genoemd.

Op onze website worden cookies gebruikt om:
 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies).
Let op: de privacy policy van derde partijen kan regelmatig wijzigen.

Wij plaatsen de volgende cookies:

Google Analytics (Google LLC)

Type: analytisch
Omschrijving: Deze cookies gebruiken wij zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld, wat betekent dat we afspraken hebben vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens waaronder dat het Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Google kan echter informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer info? Zie de privacy policy van Google.

Google Tag Manager (Google LLC)

Type: functioneel
Omschrijving: Deze cookies zijn functioneel, en helpen ons om bepaalde plug-ins en cookies te installeren op onze website. Deze cookie verwerkt enkel een cookie ID. Meer info? Zie de privacy policy van Google.
Duur: Sessie
Cookies: CD - Doel: Het op mogen slaan van cookies - Vervaldatum: Na 1 jaar

Cookies: Favorieten - Doel: Bladwijzers/favorieten aanmaken van interessante vacatures op de website - Vervaldatum: Alleen gedurende de sessie

Cookies: Google Analytics - Doel: Statistieken (verzamelen van data) - Vervaldatum: Alleen gedurende de sessie tot vervaldatum na 2 jaar afhankelijk van het type cookie

Cookies: Youtube - Doel: Het doel is om ingezette/bijbehorende YouTube video's af te spelen. De toelichting per individuele cookie is beschreven in de privacy informatie van Google - Vervaldatum: Alleen gedurende de sessie tot vervaldatum na 20 jaar afhankelijk van het type cookie

Cookies: Indeed - Doel: Het doel is om de functionaliteit om via Indeed te solliciteren mogelijk te maken. Voor de toelichting per individuele cookie, raadpleeg Indeed - Vervaldatum: Gedurende de sessie tot het jaar 2035

Cookies: Google Drive, Google Accounts - Doel: Het doel is om de upload functionaliteit van Google Drive mogelijk te maken. De toelichting per individuele cookie is beschreven in de privacy informatie van Google - Vervaldatum: Alleen gedurende de sessie tot vervaldatum na 20 jaar afhankelijk van het type cookie

Cookies: Dropbox - Doel: Het doel is om de upload functionaliteit van Dropbox mogelijk te maken. Voor de toelichting per individuele cookie, raadpleeg Dropbox - Vervaldatum: Alleen gedurende de sessie tot vervaldatum na 5 jaar afhankelijk van het type cookie
Ter info, wij hebben met bovengenoemde partijen een verwerkersovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens.

In- en uitschakelen van cookies

In je browser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer je ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van jouw webbrowser.

Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, worden de cookies automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van jouw browser.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Jouw privacyrechten

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je altijd contact met ons opnemen via: [email protected]. Op basis van de privacywetgeving heb je de volgende rechten:
 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we van je hebben;
 • het laten corrigeren van fouten met betrekking tot jouw eigen persoonsgegevens;
 • het laten verwijderen van persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • overdraagbaarheid van gegevens.
Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Aanpassingen in deze privacy- en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele versie vind je altijd op werkenbijd-reizen.nl. D-reizen raadt je aan deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Om jouw rechten binnen de AVG uit te kunnen voeren met betrekking tot de gegevens die we van jou verwerken, kun je per e-mail een verzoek indienen bij [email protected]

Mocht je verder, na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

D-Reizen Retail B.V. en D-Reizen Online B.V.
Burgemeester Loeffplein 5
5211 RX 's-Hertogenbosch
023 - 5542 539
[email protected]
KVK D-Reizen Online B.V. (83092722)
KVK D-Reizen Retail B.V. (83092587)